surfing trick tips

טיפים

 

פניה תחתונה בפרונט סייד

Frontside Bottom Turn

הפניה התחתית היא התנועה החשובה ביותר בגלישה.  היא בשימוש בכל פעם שאתה תופס גל ובכל פעם שאתה מבצע תרגיל.  לדעת לבצע פניות תחתיות יציבות הוא ביצוע חיוני לשיפור כל חלקי הגלישה. 

 

הדבר הראשון אותו אתה צריך לעשות הוא לתפוס גל עם שבירה קדמית, עמוד וגלוש במורד פני הגל בכל המהירות האפשרית. גלוש לכיוון התחתית, החלק השטוח, החלק מלפני הגל בו אין תנועה.

 

מיד כאשר אתה מגיע לחלק השטוח החל בפניה התחתית כדי שלא תאבד מהירות.  כופף מעט את הברכיים והשען לכיוון הבהונות בשביל להתחיל את הפניה התחתית.  היה זהיר. לא להשען יותר מדי כי תקבור את רגליך במים, תאבד את המהירות ותיפול מהגלשן.  על המשקל להיות מחולק באופן שווה בין רגליך האחורית והקדמית. עליך להיות מרוכז בחלק הגל בו אתה מעוניין לסיים את הפניה התחתית שלך.

 

שמור על קו הגלישה שלך. השאר את הברכיים כפופות וכאשר אתה יוצא מהחלק השטוח תוך כדי תנועה, העבר את רוב משקלך לרגל האחורית.  דחוף בעזרת הרגל האחורית בשביל לצבור את המהירות המרבית האפשרית לתנועה במעלה הגל.

 

בשביל לסיים פניה תחתית קדמית טובה פגע בשפת הגל בכל הכוח או סיים עם קאטבאק כוחני. כאשר סיימת תרגיל בקצה הגל המשך לגלוש במורד הקו והתחל את הפניה הקדמית התחתית הבאה.  לאחר מספר ניסיונית יהיו הפניות התחתיות הקדמיות שלך חדות ואתה תוכל להתחיל להשען קדימה ובמקביל להכניס את ידך העוקבת למים.

 

כפי שאתה רואה התרגיל איננו קשה לביצוע אבל תשומת לב לפרטים תאפשר לך לצבור מהירות רבה יותר, דבר שיאפשר לך לבצע את התנועות מהר יותר ובאופן יותר רדיקלי.

 

מפתחות להצלחה:

 

1.                  מיד שאתה מגיע לחלק השטוח של הגל בצע את הפניה.

2.                  אל תקבור את כפות רגלך מתחת למים בזמן הפניה התחתית.

3.                  שמור על מהירותך במעלה הגל ע"י כיפוף הברכיים והפעלת לחץ על הרגל האחורית.

     

 

פניה תחתונה בק סייד

כניסה חוזרת לגל בק סייד

סיבוב תחתון בפרונט סייד

פרונט סייד קט בק

 

 

ride down the wave face with all the speed that you can

Bend your knees slightly, and lean on to your toe side edge

weight should be evenly distributed between your front foot and your back foot

focus on the part of the wave where you want your bottom turn to end
 

דף הבית