surfing trick tips

 Share

טיפים

 

פניה בקסייד תחתונה

Backside Bottom Turn

בדוגמא לפניה הפרונטסייד הפניה הגבית התחתית היא התנועה החשובה ביותר בגלישה. הפניה הגבית התחתונה היא חיונית לכל תנועה גבית אחרת במבחר התנועות שלך.  היא מאפשרת לך לצבור את המהירות המרבית האפשרית, להכות בשפת הגל  ולשנות את מיקומך על הגל. 

 

התחל בתפיסת גל גבי (פרונט הפוך לשלך) גלוש ישר במורד פני הגל וכאשר הגעת לחלק השטוח התחל את הפניה התחתית שלך מיד.  בשביל להתחיל את הפניה התחתית עליך לכופף את הברכיים, להישען על הדופן שבצד העקבים ולסובב את חלק הגוף העליון בכיוון בו אתה רוצה לגלוש.  הסתכל מעבר לכתף המובילה, זה יאפשר את הפניה ויאפשר לך לראות את שפת הגל בה אתה עומד לפגוע.  על המשקל שלך להיות בסופו של עניין מחולק בין רגלך הקדמית והאחורית.  גלוש בתחילת הפניה ללא גרירת העקבים במים בכדי לצבור את המהירות המכסימלית.  מאוד חשוב לשמור על קו הגלישה המקורי תוך כדי הפניה בכדי למנוע איבוד מהירות.  נסה לבחור את הקו הנכון ישר מההתחלה. כאשר אתה מתחיל לחזור לפני הגל העבר את רוב משקלך לרגל האחורית וגלוש במעלה פני הגל בשביל לצבור את המהירות המכסימלית האפשרית. התרכז בחלק של שפת הגל בו אתה רוצה לפגוע ובעזרת דחיפה מרגלך האחורית השלם את הפניה התחתית בעלת הכוח עם קאט באק חזק או חיתוך משפריץ.  המשך לגלוש על הגל במטרה לבצע פניה נוספת.  כאשר אתה מבצע את הפניה התחתית, נסה לפגוע בשפת הגל באופן אנכי או "אנכי יותר מדי."

 

בדומה לפניה התחתית הקדמית הדבר החשוב ביותר הוא שימת לב לפרטים.  במידה ואתה לא עושה טעויות קטנות ואתה עושה שימוש יעיל בגל, אתה תמיד תצבור מהירות מספקת לתרגיל הבא שלך.

 

מפתחות להצלחה:

                 

  1. התחל את הפניה התחתית מיד כאשר אתה מגיע לקרקעית השטוחה של הגל.
  2. השאר בקו ההתקדמות המקורי וגלוש בו באופן נקי.
  3. סובב את חלק גופך העליון לכיוון שפת הגל בכדי לראות את כיוון גלישתך.
  4. הפעל לחץ על הרגל האחורית בשביל לצבור מהירות.

     

 

סיבוב מלמטה בבק סיד

כניסה חוזרת בבק סיד

סיבוב מלמטה בפרונט סיד

קט בק בפרונט סייד

 

 
ride down the face with as much speed as possible

Start your bottom turn as soon as you reach the flats

Turn your upper body towards the lip to see where you’re going

Your weight should be evenly distributed between your front and back feet

Put pressure on your back foot to gain speed

 

דף הבית