פורום גלישה הגדול בישראל

=> גלישה => נושא נשלח על ידי: orian על נובמבר 30, 2015, 05:51:54 PM

כותרת: המצאה חשובה
תגובה על ידי: orian על נובמבר 30, 2015, 05:51:54 PM
<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) {  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];  if (d.getElementById(id)) return;  js = d.createElement(s); js.id = id;  js.src = "//connect.facebook.net/he_IL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3";  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/ecosurfoficial/videos/1084493064914647/" data-width="500"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/ecosurfoficial/videos/1084493064914647/"><p>Criatividade para combater a polui&#xe7;&#xe3;o nos oceanosCurta: EcosurfConfira o v&#xed;deo do The Seabin project e veja a incr&#xed;...</p>‎Posted by Ecosurf (https://www.facebook.com/ecosurfoficial/) on‎&nbsp;יום רביעי 25 נובמבר 2015 (https://www.facebook.com/ecosurfoficial/videos/1084493064914647/)</div></div>

חשוב