תואם קנצפולסקי

Home
תואם גולש צעיר מהבולטים בגילו בישראל אח של נטוראל גדל במרכז טופסי ונחשב לגולש מבריק כמו כן תואם עוזר לצוות ההדרכה של מרכז טופסי

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *