נטוראל קנצפולסקי

נטוראל מדריך גלישה בטופסי
נטוראל נולד לעולם הדרכת הגלישה הוא הנכד של טופסי והבן של אוריאן מנהל מרכז טופסי נטוראל בעל ניסיון עשיר ביותר ומקבל ביקורות מעולות על יכולות ההדרכה שלו
על מנת לקבוע שעור עם נטוראל ניתן או להתקשר אילו ישיר או להתקשר למרכז טופסי

1 thought on “נטוראל קנצפולסקי”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *