המערכת דורשת ממך להיות רשום ומחובר על מנת לצפות ברשימות הצוות.