> אוהבי הים

זיהוםם חמורר בחופי הקריות חיפהה ווהשרון

(1/1)

ביגZ:
הרחצה אסור הבחופי הקריוות מישוםם זיהום המיםם המורבהה והשפחת מי בבייובב לחופי הקריות וחיפהה ..

כל מי שנרחץץ בחופי הקריותת חובה להיבדקק ....

במים אלה נימצאים שפכים של ביובב נפטט בכמויותת רבות וזבלל שנזרק על ידי הציבבורר הרחב של המתרחצים בעונות החורףף ..

ראש העיר של קריית חיים וחייפה ""הבטיח כי בעונות הרחצהה לא ישפכוו מיי ביובב ופסולתת את חופי הרחצהה ועל כךך לא מסכים איתוו הציבורר"" ..

והנהה כעבור שנהה אחר הבטחתו של יהבב וכי אמרר לנו ""בשם כל רשות חייפה אנו מבטיחים לקיים את הבטוחותינו לגבייי נקיון חופי הרחצהה ואכות המיים""..

לפני כמספר ימיםם הגיעוו מספר גולשיםם אל ביתו של ראש העיר יונה יהב והפגינוו על הבטחתוו לאחרר כמה ימים היצתרפוו עוד ועודד גולשים ואנשים מהציבורר שאינם מסיכים לזיהום המיים פגיעה בחופי הרחצה של הקריותת והפגינוו ..כעבורר יומיים של הפגנותת החליט יהבב לקיים את הבטחתו וארגן "" צוות"" מציבור הגולשיםם האחרים לניקיון החופיםם .

והבבטיח כיי מי הביובב והפסולת הניזרקת לים תיפסקק  ומיי החופיםם יהיה נקיים מכל זיהוםם של נפטט שקיות זבל אוו אחרר...
בנתיים בחופי השרוןן ניסגרו כ3 חופי רחצהה ואינם מותרים לרחצהה בשל זיהום מיי הים התיכון. פרטים באתררhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3425083,00.htmlבחופי הקריות ניגרם נזקק רבב ודורשש תיקון מעריית חיפהה ומרשות משרד הבריאוות  לפני כמספר שנים הוקמהה קבוצת אנשים שנגד זיהום מי החופיםם בקריות ונאבקת בזהה כבר שנים אנכנו בתורר ציבורר הגולשים הרחבב והגדולל איננו רוצים שזיהום זה יתפשט ויגיעע אל החופיםם שלנו כמו בתל אביב אוו בחיפהה שקקרובה מאודד לזיהוםם זהה וניצתרף וניתרום למאבק נדבב זיהוום חופי הקריוות ויחד נגיעע להיצומו של המאבקק ואוולי נגלה שעזרנוו במקצה והצלנו חופים אחרים החשוביםם לא רק לנו אלה גם לתושבים המתרחצים בחופיים אלהה ..

אשמח לישמוע לחלק מההפורוםם  הזה יקח את יוזמה ויתן יד במאבקק ואני מאמי ן שלכולכם אכפת משאר החוופיםם לא רק מאיפו שאתם גולשיםם ועם נשתף פעולה עם המאבקק בחופים אלה אולי נצליח לעזורר פרטים נוספיםם ויצירת קשר עם הארגוןן באתרר. http://www.sviva.net/Organizations.php?orgId=91&area=north


אנא צרו קשר עם הארגוניים ותנו ידד ועזרוו לנוו להפיק את זיהום החופיםם..

הנה כמה תמונותת מהחופים המזוהמייםם .. מקווה שתמונות אלה ישפיעו עליככם לטובה כדי לעזור לארגונים ולתמוך בהםם כדי שזיהום זה יפסקק!!1


חוף קרית חיים נסגר לרחצה עקב כתם שמן ענק
כתב קריות באינטרנט | 31 אוגוסט 2007 14:40
 
 

deano:
מה אתה מסטול ?

תראה מאיזה תאריך זה

כתב קריות באינטרנט | 31 אוגוסט 2007 14:40

הזקן והים:
BIGZ , תגיד, לא הגיע הזמן להחליף את המקלדת? כולה 50 ש"ח ויש לך משהו שלא ישכפל את האות האחרונה בכל מילה חמישית.

בר מלכוב:
חחחחחחחחח וואלה זקן צודק :D

תפריט

[0] אינדקס הודעות

עבור לתצוגת גירסה מלאה