> יומן גלישה

מצב הים יום שני 31-1-11SURF REPORT

(1/1)

orian:
מצב הים יום שני
גלים גובה פעמים ראש סוער ולא טוב לגלישה דגל שחור רוחות יקות ורמים חקים מצוף מווד 3 מטר גלים פרטים מלאים בסרף ריפורט 054-7670088תאריך    31-1-11   
Date

מצוף מודד    300    CM
 buoy  Hs mete

כיוון סאול    290   Direction  deg
זמן גל    6   Tz  sec
טמפרטורת מים    Temperature  18C
זריחה   636 am   Sunrise
שקיעה    1713 pm   Sunset
גאות    09:00   high tide
שפל    15:00   low tide
כיוון רוח     W   Wind direction
 עוצמת רוח    20   Wind speed
   www.topsea.co.il
פרטים מלאים בסרף ריפורט 054-7670088

תפריט

[0] אינדקס הודעות

עבור לתצוגת גירסה מלאה