מרכז הגלישה

גלריית תמונות מתחרויות גלישה בישראל

כל התמונות בגלריה באדיבותו של איציק אמיר מלבד התמונות שרשום אחרת

לתחרויות גלישה נוספות

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

גלוסקא ניצח את התחרותצלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004 ליהי

ליהי צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

וובקה צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

צלם נימרוד אליפות ישראל בתל אביב 2004

גיל שדה מצלם את תחרות תל אביב

גיל שדה מצלם את גידעון בתחרות

גבי באליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

גלוסקא עדי ניצח את התחרות אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב 2004

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אורן וויס בפלואטר אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב

אליפות ישראל בתל אביב