בועז בונה מתקנים לכל סוגי קטנועים ואופנים לנסיעת גלשן בבטחה לים לברורים
ההרכבה של המתקן ללא נזק לקטנוע ולאחר פרוק אין זכר למתקן בדרך לפטנט
בועז מתקין-050-5556919